LOGIN
alshirazi.org
ناگفته های سیره حکومتی اسلام
ناشر :

رمضان مبارک سال يک هزار و چهارصد و چهل و يک در حالی سر رسيد که مردم اکثر نقاط جهان گرفتار ويروس کرونا بودند. پرهيز از حضور در اجتماعات و تعطيلی نمازهای جماعت و مراسم‌های مذهبی و از همه دردناک‌تر تعطيل ‌شدن مشاهد مشرفۀ اهل بيت علیهم السلام فضايی غم انگيز‌تر آفريده بود.

مرجع عالیقدر جهان تشيع حضرت آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی دام ظله العالی بنا به عادت معهود هر ساله شب‌های ماه مبارک رمضان را در بیت خود در شهر مقدس قم، ميزبان علما و اساتيد حوزه های علميه و شيفتگان معارف و علوم اسلامی بودند که امسال اين نشست معنوی متأسفانه به دليل شرايط پيش آمده برگزار نشد.

جمعی از فعالان بيت معظم‌له برای جبران اين ضايعه از مرجع بزرگوار درخواست نمودند که جلسه علمی سالیانۀ ايشان در ماه مبارک رمضان را با سلسله بیاناتی با محوريت موضوعات اخلاقی و تاريخی جايگزين کنند. الحمدلله اين برنامه هر شب به دو زبان عربی و فارسی مستقلاً برگزار شد و از طريق شبکه های ماهواره‌ای و رسانه‌های مجازی به صورت پخش زنده و در قالب‌های چند رسانه‌ای و متنی پخش و نشر گرديد.

مطالب ايشان از چنان احتوا و انتفاعی برخوردار بود که اعجاب خاص و عام را برانگيخت. مرجع عاليقدر عمدتاً به بررسی و واکاوی زوايايی از تاريخ اسلام پرداختند که چندان کاوش نشده و کمتر به سمع و نظر مردم رسيده است.

تفاوت‌های ناپيدا اما فاحش اسلامِ پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت اميرمؤمنان علیه السلام با اسلامی که قرن ها از سوی حاکمان خودکامۀ اسلامی بر مردم تحميل کردند، موضوع اصلی اين گفتارها بود؛ مطالبی که اگر جهان امروز با آن‌ها آشنا گردد و آن‌ها را در کار و زندگی خود به کار بندد، شکی نيست به اصلاح و بهبود مشکلات حل‌ناپذير او خواهد انجاميد و از رنج زيستن در روزگار بحرانی معاصر به ميزان قابل توجهی خواهد کاست.

فهرست عناوين

مقدمه. 11

شب اول

لوازم روزه‌دار

عزم و استعانت روزه‌دار. 15

جايگاه اعانت الهی در عمل کردن به فرائض... 15

سهم عزم و اراده 16

موعظه درون. 17

مراتب روزه‌داری.. 18

در آغاز ماه مبارک رمضان. 19

شب دوم

حقيقت روزه و روزه حقيقی

ترک محرمات.. 23

ترک مکروهات.. 24

جوارح روزه‌دار. 24

گناه در حرم خدا 25

آيا مردم قبلاً پرهيزکارتر بودند؟. 26

جان سخن. 27

شب سوم

آزادی در پذيرش اسلام

آزادی اعتقادی.. 31

دليل آزادی در اختيار دين. 32

آزادی اعتقادی در سيرۀ پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله. 33

بايد تلاش کرد 34

شب چهارم

فتح مکه و رازهای پوشيدۀ آن

صفوان بن اميه. 39

ماجرای يک ترور. 40

صفوان در فتح مکه. 41

گواهی روشن. 42

وظيفۀ عمومی. 43

استفاده از ماه مبارک رمضان. 44

شب پنجم

منشأيابی قاعدۀ فقهی

عاريه گرفتن زره‌های صفوان. 47

تفاوت عاريه و امانت.. 48

رفتار پيامبر صلی الله علیه و آله؛ مبنای قاعده فقهی. 49

تفاوت از زمين است تا آسمان. 50

اما زمانۀ ما 51

شب ششم

رمز ماندگاری و اعتلای اسلام

فتح مکه، خاستگاه ترقی اسلام. 57

پيامی به جامعۀ بشری. 58

شب هفتم

هنگامی که دشمن، دوست می‌شود

نخستين جنگ.. 61

هنگامی که ورق برگشت.. 62

تأثير اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله در تبليغ رسالتش.. 63

دوران فترت اسلام. 64

راه پيش رو. 65

شب هشتم

جهان، گرفتار رويگردانی ازسيره پيامبر اکرم صلی الله عليه وآله

يک مقايسه. 70

رسول رأفت.. 71

شب نهم

تأملی در فتوحات اسلامی

ملاک اسلامی بودن. 75

آزادی اعتقادی از منظر اسلام. 76

گوشه‌هايی از قساوت حاکمانِ به ظاهر مسلمان. 77

وظيفۀ ما 78

آنچه مايه افتخار است.. 79

شب دهم

مادر امت

ياد يار ديرين. 83

سخنان پيامبر صلی الله علیه و آله همه وحی خداست.. 83

ويژگی‌های والای حضرت خديجه:... 84

حامی مالی اسلام. 85

شکوه و پايداری حضرت خديجه:.... 87

وظيفۀ ما در قبال مادر. 87

شب يازدهم

محنت مادر مؤمنان

ياور نبی. 93

به مادرمان تأسی كنيم. 94

شب دوازدهم

مجازات جاسوس در اسلام

اسلام آوردن حاطب بن ابی بلتعه. 99

ماجرای جاسوسی. 100

رفتار پيامبر صلی الله علیه و آله با جاسوس.. 101

حکم جاسوس مسلمان. 102

سه ركن بنيادين اسلام. 103

شب سيزدهم

بيعت بانوان

شرايط بيعت بانوان. 107

سخنان بی‌اساس هند. 108

خويشتنداری پيامبر صلی الله علیه و آله. 109

برای رهبران جهان. 110

شب چهاردهم

فتح مکه، جلوه‌گاه رأفت بی‌نظير پيامبر صلی الله عليه وآله

کينه‌های کهنه. 115

رجزخوانی سعد بن عباده 115

جلوه‌ای از رحمت بی‌کران پيامبر صلی الله علیه و آله. 116

پناهندگان کعبه. 117

پيامی بزرگ برای تاريخ. 119

راهی به جهانی شدن اسلام. 119

شب پانزدهم

حضرت امام حسن مجتبی عليه السلام و بی‌وفايی‌های زمانه‌اش

صلح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. 123

شرايط صلح‌ نامه. 124

کشتارهای سياسی معاويه. 125

آنچه برای ديگران حتما بايد گفت.. 126

گوشه‌هايی از رنج‌های حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. 127

راه پيش رو. 128

شب شانزدهم

رفتارهای مغاير، فرهنگ نبوی و اموی

پرهيز از اکراه در فرهنگ نبوی و علوی.. 133

سياست مبتنی بر ظلم و زور معاويه. 134

عمرو بن حمق، از قربانيان سياسی معاويه. 134

ريشه‌يابی. 135

روشنگری همه جانبه، وظيفۀ امروز. 136

شب هفدهم

داغ عالم‌سوز

مصيب شهادت حضرت شرق و غرب عالم را گرفت.. 139

ماترکِ حضرت.. 139

بررسی مفهوم عطاء در جامعۀ اسلامی. 141

اوضاع جامعۀ اسلامی پس از شهادت حضرت.. 141

مصيبت عالم‌ گير. 142

شب هجدهم

عالم‌گيری مصيبت‌ها با حذف سيرۀ علوی

مشتی از خروار. 147

بهره‌گيری از آزادی ها 149

پرده‌ای ديگر. 150

سيرۀ ماندگار. 151

شب بيست و چهارم

سيره رحمانی و سيره شيطانی

مديريت کارآمد حضرت اميرمؤمنان علیه السلام. 155

رواج قحطی پس از شهادت اميرمؤمنان علیه السلام. 155

رفتارهای جنون آميز معاويه. 157

سيرۀ خلفای بی‌صلاحيت.. 157

مسئوليت ما 158

شب بيست و پنجم

کارزار جمل

سندی ديگر از مظلوميت اميرمؤمنان علیه السلام. 161

آغاز توطئه. 162

روز نبرد 164

پايان واقعه. 166

شب بيست و ششم

از عملکرد زيبای اميرمؤمنان عليه السلام در جنگ جمل

پايان جنگ.. 171

کشندۀ عزيزان. 172

رويدادی بی‌نظير. 173

شعلۀ روشن جنگ در کشورهای اسلامی. 175

وظيفۀ ما 176

شب بيست و هفتم

تعامل با دشمن در سيره اميرمؤمنان عليه السلام

خطبۀ حضرت اميرمومنان علیه السلام پس از جنگ جمل. 179

عفو عمومی. 180

وظيفۀ جوانان. 181

رفتار اميرمومنان علیه السلام با بيت المال. 181

نياز دنيا به سيرۀ علوی.. 183

شب بيست و هشتم

لزوم معرفی فرهنگ اهل بيت عليه السلام به جهان

آغاز جنگی دوباره 187

دميدن معاويه بر آتش جنگ.. 187

جلوه‌ای از فرهنگ علوی در صفين. 188

جهان بايد بداند. 189

از جنايت‌های معاويه. 190

بر عهدۀ همگان است.. 191

جلسه پايانی

زيبايی‌های اسلام

ديه به عهده کيست؟. 195

تعهدات گستردۀ حاکم اسلامی. 195

فضيلتی ديگر. 197

تکدی‌گری در جامعۀ اسلامی جايگاهی ندارد 198

جای خالی تبليغات.. 199