LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
"سازمان جهانی نفی خشونت: "
سازمان ملل متحد از همراهی سیاسی یونان و ترکیه در برخورد با پناهجویان ممانعت کند
کد 10053
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 17 اسفند 1398 - 11 رجب الأصب 1441
در پی آغاز موج جدید مهاجرت اخیر از مسیر ترکیه سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت از سازمان ملل متحد می خواهد که با دخالت مستقیم خود از همسویی و همداستانی سیاسیِ جاری میان یونان و ترکیه جلوگیری کند؛ مسئله ای که به بهای جان و امنیت و سلامت مردم بی دفاعی تمام می شود که خانه و کاشانه و سرزمین جنگ زده و درگیر منازعات مسلحانه خود را ترک کرده اند تا از گزند جنگ ویرانگر و بی رحم جان سالم به در برند.

لذا این سازمان مسئولیت بی اعتنایی به سلامت پناهجویانی را که در دو طرف مرز قرار دارند بر عهده دو کشور ترکیه و یونان می داند.

نظر به اینکه دامنه جنگ و درگیری های مسلحانه در شمال سوریه بالا گرفته است دولت ترکیه سرنوشت پناهندگان سوری را که در ترکیه پناه گرفته اند به یک بازی سیاسی آشکار گره زده است تا از این رهگذر کشورهای اروپایی را تحت فشار قرار دهد و به اهداف مشکوک خود دست یابد.

از دیگر سو تعامل و رفتار دولت یونان با پناهجویان و قربانیان این بازی سیاسی چنان که باید در سطح مسئولیت های قانونی و انسانی نیست. این سازمان نقض حقوق بی سابقه ای را رصد کرده است که در مواردی در سطح جرایمی قرار می گیرد که به طور آشکار و بی پروا پیمان نامه ها و توافقنامه های بین المللیِ مرتبط با پناهجویان را نقض می کند.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بر ضرورت دور نگاه داشتن مردم غیر نظامی و بی دفاع از نتایج و عوارض شوم جنگ اصرار دارد، چنان که قراردادها و پیمان های بین المللی بر آن تأکید دارند و اینکه کشورهای نقض کننده پیمان ها و معاهدات که جامعه جهانی بر آن اجماع دارد ملزم به رعایت و عمل به آن کند.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.