LOGIN
دیدارها
shirazi.ir
"آية الله العظمي شيرازي: "
اخلاق و خدمت به مردم زيور جوانان است
کد 223
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 08 بهمن 1382 - 5 ذوالحجّة الحرام 1424
آية الله العظمي سيد صادق حسيني شيرازي گفتند: داشتن اخلاق نيکو و خدمت رساندن به مردم زيور جوانان است.
آية الله العظمي سيد صادق حسيني شيرازي در ديدار با جمعي از جوانان شهر تبريز و استقبال گرم از آنان ضمن بيان سفارشاتي تأکيد کردند: شما جوانان از دو چيز نبايد غافل شويد، که نخستين آن اخلاق نيکو است.
ايشان تصريح کردند: شما بايد با ديگران رفتاري پسنديده داشته باشيد و با رويي گشاهده با آنان برخورد کنيد و هرگز رفتار ناپسند نداشته باشيد زيرا جواني موفق است که همانند شيشه عطر باشد که در هر حال و حتّي اگر آن را زير پا قرار داده و بشکنند، عطر افشاني نموده و شامه ها را نوازش مي دهد.
معظم له افزودند: دومين مطلب خدمت رساندن به مردم است که همه ما بايد در خدمت رساني به مردم و چگونگي ارائه آن، از امام حسين عليه السلام – که برجسته ترين و حقيقي ترين الگوي خدمت به مردم است – پيروي کنيم. حضرت آية الله شيرازي خاطرنشان کردند: آن حضرت هرگز از خدمت به ديگران دريغ نمي ورزيد و حتي زماني که حرّ و سپاه او راه را بر حضرت سيد الشهداء عليه السلام بستند، امام به آنان آب داد و اين در حالي بود که حضرتش مي‌دانست سپاه حرّ در کُشتن او و يارانش شرکت خواهند کرد و رو در روي حق و پيروان آن خواهند ايستاد.
ايشان در پايان اين ديدار، از جوانان حاضر در مجلس تشکّر کرده و براي موفقيت آنان دعا کردند.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.