LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) به مناسبت روز جهانی صلح
کد 24193
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 28 شهریور 1400 - 11 صفر الأحزان 1443

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) از کشورهای بزرگ می‌خواهد نسبت به اسناد و مصوبات سازمان ملل متحد در زمینه تلاش برای نشر و حاکم گرداندن صلح میان اعضای خود موضع گیری حقیقی اتخاذ کند.

چنانکه مشهود است جامعه جهانی در عرصه منازعات مسلحانه، تهدیدهای جدی و نقض حقوق‌‌هایی را لمس می‌کند که صلح جهانی را هدف قرار داده است و این وضعیت مخاطره آمیز و شکننده به دلیل وجود عوامل و حساب های سیاسی و اقتصادی، به قیمت از بین رفتن امنیت و صلح بین المللی تمام می‌شود.

وانگهی جریان‌هایی درپی جنگ نیابتی و لوازم آن از قبیل فعالیت‌های حمایتی و تحریک کننده و دشمنی و نیز امدادهای مالی با انگیزه ادامه دار شدن جنگ‌هایی از این دست، در آتش جنگ‌آفرینی قربانی می‌شوند؛ روند و فرایندی که قیمت گزاف و سنگین آن ثبات و امنیت آنان را نیز هدف قرار می‌دهد.

پدیده و روند روزافزون مهاجرت بی‌سابقه‌ای که در اندک سال های گذشته چهره نموده است در حقیقت مصداق شکست جامعه جهانی در حاکم گرداندن صلح و امنیت در بخش اعظمی از جای جای گیتی بوده است. لذا سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) نسبت به پیامدهای آنچه رخ می‌دهد به شدت هشدار داده و تأکید می‌کند که رشد وضعیت موجود به گوی و توده‌ای از یخ و برف غلتان و بهمنی بزرگ بدل می‌شود که فرجامی خوش نخواهد داشت. والله من وراء القصد.

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) _ واشنگتن

  • نظری برای این خبر درج نشده است.