LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
"بیانیه بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت روز جهانی صلح"
به مناسبت روز جهانی صلح، بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:
کد 24194
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 28 شهریور 1400 - 11 صفر الأحزان 1443

بسم الله الرحمن الرحیم
از دیرباز و هماره صلح، هدفی مورد توجه برای انسان ها و غایتی فطری به منظور فراهم آوردن صلح فراگیر، شکوفایی و آسایش و گستراندن آن در میان ملت ها بوده و هست، اما دریغ و افسوس که این هدف به دلیل اهداف افراد و جریان ها و انگیزه های اقتصادی، سیاسی و فکری که درد و رنج بسیار سنگین و پرهزینه ای برای تمام بشریت داشته امکان تحقق و عملیاتی شدن را نیافته است.
جدای از انگیزه ها و عوامل پیدایش جنگ و منازعات، جنگ ها آفتی به شمار می روند که ملت ها با تنوع نژاد و دوگانگی و خط مشی فکری و قومیت شان داغ و درد و رنج آن را تجربه کرده اند. دیگر مطلب این است که جامعه بین المللی علی رغم وضع قوانینی از جلوگیری و گسترده نشدن یا فروخواباندن شعله آتش جنگ ها در کشورها و جوامع توسعه یافته ناتوان مانده اند.
در این معنا شاهد هستیم در موارد بسیاری کشورهای قانون گذار و تصویب کننده قوانین ضد جنگ، خود درگیر جنگ های بیهوده ای می شوند که سودی از آن حاصل نمی شود. گاهی نیز می بینیم با تحریک به جنگ افروزی و هدایت جریان های مشکوک با اهدافی بیمار گونه و آفت زده به جنگ ادامه می دهند.
در نتیجه این تحرکات و تحریکات، آتش جنگ های ویرانگر در مناطق فراوانی به ویژه در خاورمیانه برافروخته و پایا می شود. لذا جنگ های داخلی در میان ملت های مسلمان همچنان پراکنده و برقرار است که ازسوی کشورهای غربی بدان دامن زده می شود، تا بر آن سرزمین ها مسلط و استعمارگران بر آن جاها حاکم شوند.
بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی ضمن مشارکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی صلح به تمام رژیم ها و کشورهای جای جای جهان که در ورطه جنگ گرفتار شده و از ادامه دار شدن منازعات و جنگ حمایت مالی می کنند هشدار داده و یادآوری می کند که در آتش خودافروخته و نقض حقوقی که دنبال می کنند خواهند سوخت و تاریخ ده ها و دها مورد آن را ثبت کرده است.
بنابراین، بایسته است و تأکید می شود که پیش از آن که جنگی فراگیر و نابودکننده جهان را در برگیرد، تمام اعضای سازمان ملل متحد همسو و همراه به قوانین مورد اتفاق نظر اعضای سازمان ملزم شوند.
بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی-واشنگتن
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.