LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
پیام سازمان جهانی نفی خشونت به مناسبت روز جهانی پناهجویان
کد 29091
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 02 تیر 1401 - 23 ذوالقعدة الحرام 1443

به مناسبت بیستم ماه ژوئن (30 خرداد) روز جهانی پناهندگان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) پیامی صادر کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: کره خاکی در طول سال های نه چندان زیاد، شاهد افزایش بی سابقه ای در شمار پناهجویان از جای جای این خاکدان، به ویژه امریکای شمالی، بوده است. این روند چنان پیش می رود که ممکن است به بحرانی جهانی بدل شده و مقدمه ای برای فروپاشی و سقوط تمدن های انسانی، به خصوص در کشورهایی شود که چندین دهه از ثبات نسبی و حمایت از حقوق بشر در سرزمین خود برخوردار بوده اند.

ناظران، عواملی را که شهروندان را به تقاضای پناهندگی از کشورهای پیشرفته واداشته است نیک شناخته اند و عوامل پدیدآورنده چنین درخواست هایی را، نقض حقوقی در عرصه حقوق فردی و اجتماعی دانسته اند؛ اموری که با شعله ور شدن آتش جنگ و کشتار و موضوع محیط زیست خودنمایی می کند.

سازمان جهانی نفی خشونت روز بیستم ماه ژوئن (30 خرداد) روز جهانی پناهجویان را گرامی داشته، نسبت به فرجام فاجعه باری که جامعه جهانی با آن رو به روست به شدت هشدار داده و از نظام های جهانی می خواهد نسبت به روند سیر نزولی اخلاق انسانی، ناشی از منازعات سیاسی، توجه داشته باشند و نسبت به رخدادهایی که هیچ ملتی را از پیامدهای آن مستثنا نمی کند به شدت هشدار می دهد.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن