LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
مؤسسه جهاني آية الله العظمي شيرازي خواهان تعطيل کردن زندان «ابو غُريب» و عذرخواهي از ملت عراق شد
کد 335
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 17 اردیبهشت 1383 - 16 ربيع الأول 1425
مؤسسه جهاني آية الله العظمي شيرازي – قدس سره – اقدام هاي غير انساني را که عليه زندانيان عراقي در زندان هاي عراق صورت گرفته است محکوم کرده، در اطلاعيه اي که به همين مناسبت منتشر کرد، از اشغالگران خواست تا به طور رسمي از ملت عراق عذرخواهي نموده، براي روشن شدن وضعيت ديگر زندانيان و وجود احتمالي موارد مشابه اقدام نمايد.
همچنين مؤسسه آية الله العظمي شيرازي خواستار تعطيلي زندان «ابو غريب» شد. چرا که اين زندان، سمبل خشونت، شکنجه و اعدام است.
 متن اطلاعيه مؤسسه به اين شرح است.
بسم الله الرحمن الرحيم
فاش شدن رخدادهاي زندان «ابو غريب» بغداد که خاطرات تلخ شکنجه ها و اعدام هايي که توسط حاکميت بعثي صورت مي گرفت، در اذهان زنده کرده است، نسبت به سرنوشت هزاران زنداني که بدون تعيين وضعيت، زير نظر زندان بان هاي اشغالگر در زندان عراق به سر مي برند، نگراني هاي فراواني برانگيخته است. وانگهي چنان رفتارهاي غير انساني که در مورد زندانيان عراقي اعمال شده است، ادعاي نيروهاي ائتلاف را مبني بر اين که به کمک مردم عراق آمده است تا دموکراسي را در کشورشان حاکم کند، زير سؤال برده است.
مؤسسه جهاني آية الله العظمي شيرازي تمام اقدام هاي غير انساني را در برخورد با زندانيان عراقي محکوم کرده، انگيزه هايي را که عاملان شکنجه براي توجيه اعمالشان بر مي شمارند مردود مي خواند. اين مؤسسه از اشغالگران مي خواهد:
1. تلاش خود را مصروف دستيابي به وجود احتمالي موارد مشابه آنچه در زندان «ابو غريب» مي گذشت، به کار بندد.که اين اقدام بايد با تشکيل کميته اي عراقي – بين الملليِ متشکل از وکلا، حقوق دانان و مسئولان نهادهاي حقوق بشري صورت گيرد تا به جست و جو در زندان هاي عراق از اِعمال خشونت نسبت به ديگر زندانيان در اسرع وقت جلوگيري شود؛
پرونده زندانيان بر اساس اصول انساني بين المللي و بدون وقت کشي مورد بررسي قرار گيرد تا بي گناهان آزاد شده و گناه کاران کيفر شوند، چرا که از نظر اسلام علي الخصوص و ديگر اديان آسماني و قوانين وضعي بين المللي، بازداشت افراد به مدت طولاني به بهانه بازجويي مردود است. از اين رو نيروهاي اشغالگر عراق بايد بدون اتلاف وقت و بي هيچ بهانه اي پرونده زندانيان را بررسي کنند؛
فرصت هايي براي بازديد نهادهاي حقوقي و بشردوستانه عراقي و بين الملليِ دولتي و غير دولتي فراهم شود تا از زندان ها بازديد کرده، از نزديک با شرايط آنان آشنا شوند.
درباره رفتار غير انساني زندان بانان که اخيراً در مورد زندانيان زندان ابو غريب بر ملا شد تحقيقات لازم صورت گيرد و بدون هيچ ملاحظه اي عاملان اين اقدام ها معرفي و براي اجراي عدالت به دست محاکم عادله سپرده شوند. همچنين بدون فوت وقت از ديگر زندان ها بازديد شود تا در صورت وجود احتمالي موارد مشابه زندان بغداد، آن را متوقف کنند؛
دولت هاي اشغالگر بايد نسبت به عملکرد نيروهاي خود با زندانيان عراقي و جريحه دار کردن کرامت و عظمت شهروندان عراقي از ملت عراق عذرخواهي کرده، وبه زندانيان صدمه ديده، خسارتي مادي و معنوي متناسب و در خور دهد. اين اقدام از تأثيرات صدماتي که مردم عراق نمونه هايي از آن را ديده اند، نسبت به آنان روا داشته شده مي کاهد. شايان توجه است که شکنجه زندانيان توسط نيروهاي اشغالگر اهداف از پيش تعيين و بيان شده و ملاک هاي آنان را نزد افکار عمومي خدشه دار و تهديد کرده است.
زندان ابوغريب که از نظر مردم عراق، سمبل خشونت، کشتار، شکنجه و نابودي است بايد تعطيل شود، چرا که صدها هزار زن و مرد، خرد و کلان و از تمام طبقات جامعه بيش از سي سال در اين زندان به دست جلادان بعثي سپرده مي شدند و آنان تحت سخت ترين انواع شکنجه رواني و فيزيکي قرار مي گرفتند، مانند: کشتن به وسيله چرخ گوشت، انداختن در حوضچه هاي پر از اسيد، تجاوز و ...
از ديگر سو بايد زندان هايي متناسب با شأن انسان که قوانين بين المللي بدان تصريح کرده است، جايگزين زندان هاي فعلي عراق شوند، زيرا زندان هاي فعلي عراق از ابتدايي ترين الگوهاي بين المللي محروم است. بنابراين زندان به هر دليلي که در زندان است بايد در زندان احساس انسان بودن داشته باشد و در واقع زندان، آموزشگاهي براي آشنا کردن زندان با وظايف، حقوق و تعهداتش باشد تا با اين راه کارها از ارتکاب جنايت و خلاف دست کشيده، بر حقوق مردم دست تطاول دراز نکند.
از خداي متعال مي خواهيم ما را به خير و صلاح رهنمون باشد
والسلام
مؤسسه جهاني آية الله العظمي شيرازي – واشنگتن

  • نظری برای این خبر درج نشده است.