LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
هشدار مرکز جهانی آدم به حاکمان عربستان سعودی
کد 3535
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 23 مرداد 1393 - 18 شوال 1435
مرکز جهانی آدم، نهاد دفاع از حقوق بشر و آزادی ها، طی بیانیه ای از سازمان های بین المللی خواسته است تا با تحت فشار قرار دادن رژیم عربستان سعودی، آن را از اجرای حکم اعدامِ صادر شده از محاکم قضایی این کشور درباره ی روحانی معارضِ شیعی این کشور آیت الله شیخ نمر النمر بازدارد و آزادی او را به وی بازگرداند.

این مرکز بازداشت دو ساله ی این عالم شیعی را که توسط رژیم سعودی به ناحق و بدون هیچ توجیهی صورت گرفته است به شدت محکوم کرده، بر ضرورت و اهمیت احترام هیئت حاکمه ی عربستان به حقوق بشر و آزادی بیان و معارض سیاسی این کشور تأکید می کند.

چنان که در این بیانیه آمده است، حاکمان سعودی در مرداد سال 1391 این روحانی شیعی را پس از تعقیب و گریز که به مجروح شدن او انجامید دستگیر کردند. البته این اقدام رژیم سعودی عکس العمل های خشمگینانه ی داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز محکومیت اقدام های خشونت بار این رژیم بر ضد شهروندان بی گناه و بی دفاع را در پی داشت، چراکه آیت الله شیخ النمر معترض مسلح نبوده، بلکه تنها گناهش انتقاد از سیاست های حاکمان سعودی در اداره ی کشور و به حاشیه راندن جمعیت پنج میلیون نفری شیعیان این کشور بود.

شایان توجه است که شیعیان این کشور از قرار گرفتن در مناصب دولتی حتی آن دسته از مناصب کم اهمیت و درجه ی چندم محروم هستند، چه رسد به این که در مناصب بالادست قرار گیرند.

در روز سه شنبه ی گذشته رژیم سعودی آیت الله نمر را در دادگاه جنایی این کشور به اتهام محاربه محاکمه کرده اند و ممکن است به این اتهام با مجازات اعدام رو به رو شود، بنابراین، (مرکز جهانی آدم) نسبت به در خطر بودن جان آیت الله النمر شدیداً نگران است و از حکومت سعودی می خواهد به تقاضاهای بین المللی تن داده، او را آزاد کند، چراکه تعرض به جان آیت الله النمر پیامدهای بسیار خطرناکی در داخل و خارج عربستان سعودی خواهد داشت و ممکن است موجی از خشونت در منطقه پدید آورد و البته با پرهیز از این اقدام، از گشوده شدن صفحه ای جدید [و نامطلوب] در تعامل با شیعیان جلوگیری کند، شیعیانی که با تمام وجود سیاست های داخلی و خارجی رژیم حاکم بر عربستان سعودی را غیر قابل تحمل می دانند.

در پایان این بیانیه آمده است: مرکز جهانی آدم از سازمان های حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین المللی می خواهد نزد حاکمان سعودی وساطت کنند و محاکمه ی غیر منصفانه و ناعادلانه ای را که آیت الله النمر در آنها از حق برخورداری از تیم مدافع منع شده است، غیر قابل اجرا سازند. این سازمان، دفاع از آیت الله شیخ نمر النمر را در واقع دفاع از تمام قربانیان حق اظهارنظر که در این کشور از تنگناها، محدودیت ها و ستم ها در رنج هستند، می داند.
مرکز جهانی آدم

  • نظری برای این خبر درج نشده است.