LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
"سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: "
ربودن تاجران شیعی در ماداگاسکار مشکوک و مایه ی نگرانی است
کد 4705
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 19 دی 1395 - 9 ربيع الثاني 1438
سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) در پی جنایات فرقه گرایانه بر ضد بازرگانان شیعی در کشور ماداگاسکار بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده است: این سازمان، اخیراً دریافته است که پدیده ی ربودن بازرگانان مسلمان شیعه مذهبِ کشور ماداگاسکار به طور چشمگیر و بی سابقه در جمهوری ماداگاسکار فزونی و گسترش یافته است و آشکارا حکایت از آن دارد که با انگیزه ی فرقه گرایانه و مذهبی صورت می گیرد.

در چند روز اخیر، آقای رفیق فدا حسین شهروند شیعه مذهبِ ماداگاسکاری از سوی گروهی مسلح ربوده شد که بعد از این اقدام، ربایندگان با دریافت مبلغ سنگینی او را آزاد کردند.

چندی پیش از این اقدام نیز افراد مسلح، در روز روشن و در انظار عموم به یک تجارتخانه ی وابسته به شیعیان حمله کردند و پس از آن یکی از تاجران معروف شهر (آقای امین دین محمد) نیز توسط یک گروه مسلح ربوده و به نقطه ی نامعلومی برده شد.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: رخ دادنِ منظم و حساب شده ی چنین جنایاتی آن هم در مدتی کوتاه و منحصراً هدف قرار گرفتن تاجران شیعی مشکوک و مایه ی نگرانی است و این ذهنیت را می رساند که فعالیت ها و اهداف مذهبیِ فرقه گرایانه در پشت آن قرار دارد. لذا حکومتیان کشور ماداگاسکار باید درباره ی ابهامات و این که چه جریان یا جریاناتی پشت پرده ی این اقدامات قرار دارند به طور جدی و همه جانبه تحقیق کنند و پیامدهای این فعالیت ها را درک نمایند.

این سازمان تأکید دارد که مسئولان کشور نسبت به حفظ جان شهروندان شیعه و امنیت و حمایت آنان در برابر توطئه های سیاسی و مذهبیِ نفرت انگیزِ فرا قاره ای مسئولیت دارند و از همین رهگذر باید به بافت جمعیتی و سلامت امنیت اجتماعیِ جمهوری ماداگاسکار خدمت کند.
 
سازمان shia rights watch ـ واشنگتن
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.