LOGIN
دیدارها
shirazi.ir
"مرجع عالي قدر در ديدار با جمعي از دانشجويان دانشگاه بغداد: "
انسان هرچه بيشتر باورهاي خود را بر تمايلات خود مقدم بدارد، به همان اندازه موفق تر خواهد بود
کد 615
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 15 تیر 1384 - 29 جمادى الأولى 1426

مرجع عالي قدر حضرت آية الله العظمي حاج سيد صادق شيرازي، جمعي از دانشجويان عراقي دانشگاه بغداد را در بيت خود به حضور پذيرفت. معظم له ضمن خوشامدگويي و آرزوي قبولي زيارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها و امام رضا عليه السلام براي آنان و نيز بهره مندي شان از شفاعت آن دو بزرگوار در امر دنيا و آخرت فرمود: خداي متعال دو چيز در هر انساني به وديعت نهاده است:

1- باورهاست، به اين معنا که انسان پذيرفته است دزدي حرام، دروغگويي کاري ناپسند و ستمگري عملي زشت است؛

2- شهوات است که در شهوت بدني، مانند تمايل به خوردن و شهوت روحي _ رواني، مانند حب ظهور (خودنمايي) و تقاخر جلوه مي کند.

از اين رو آن کس که شهوات خود را بر باورها و اعتقادات خويش مقدم بدارد زيانکار و راه گم کرده است، زيرا چنين گزينه اي انسان را به وادي گمراهي و آلوده شدن به دزدي، دروغ و ستم نسبت به ديگران مي کشاند. در مقابل، باورها، رفتار و سلوک خوب، انسان را راه يافتگي بخشيده، او را از لغزش و گناه بازمي دارد.

آية الله العظمي شيرازي افزود: البته نسبت برتري دادن به هر يک از دو گزينه پيش گفته در انسان ها متفاوت است و از همين رو مراتب توفيق انسان نيز متفاوت خواهد بود. بنابراين، انسان هر چه بيشتر باورهاي خود را بر تمايلات خود مقدم بدارد، به همان اندازه موفق تر خواهد بود و عکس اين قضيه نيز صادق است.

معظم له سخنان خود را اين گونه دنبال کرد: بديهي است که مقدم داشتن باورها بر شهوات چندان آسان نيست، اما انسانِ بااراده مي تواند با توکل بر خدا بدان مرحله برسد و مطمئن باشد خدا وي را در اين راه ياري خواهد کرد و حضرتش درباره توکل فرموده است: «...فإذا عزمت فتوکل علي الله...؛ و چون تصميم گرفتي بر خدا توکل کن».(1)

سپس حجة الاسلام والمسلمين سيد جعفر شيرازي (فرزند مرجع راحل) در جمع دانشجويان عراقي سخنان خود را با اين آيه شروع کرد: «هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين کلّه ولو کره المشرکون؛ او کسي است که پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند».(2)

آن گاه در توضيح آيه گفت: اين آيه به حقيقتي و سنتي از سنت هاي الهي در دنيا اشاره دارد و آن اين است که هر چيزِ درست بنيان و مبتني بر حق _ اگر چه پس از گذشت روزگاراني باشد _ سرانجام حاکميت و اقتدار خواهد يافت و چنان که گفته اند: تنها درست است که پايدار مي ماند.

او افزود: بايد توجه داشت که پيروزي اين دين (اسلام) بر ديگر اديان با ابزار معجزه صورت نخواهد پذيرفت، بلکه با به کار بستن شريعت _ که منظومه تکامل يافته اسلام است _ اين اراده الهي تحقق خواهد يافت.

حجة الاسلام شيرازي با اشاره به ابعاد اسلام گفت: شريعت اسلام به حدود شرعي، مانند بريدن دست دزد يا سنگسار کردن زناکار _ که برنامه کاري و شعار برخي از جريان هاست _ محدود نيست، بلکه اسلام، حدود را آخرين راه کارِ بازدارنده مي داند. همچنين اسلام در حصار عبادات و معاملات نمي گنجد، بلکه _ بنا به روايات و آموزه هاي اهل بيت عليهم السلام _ تمام جوانب زندگي سياسي، اقتصادي، اخلاقي و اجتماعي را در بر مي گيرد.

وي پرداختن به يکي دو مورد از احکام اسلام را روي گرداني از خدا خواند، آن جا که حضرت حق مي فرمايد: «ومن أعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنکاً ونحشره يوم القيامة أعمي؛ و هر کس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت، زندگيِ تنگ [و سختي] خواهد داشت، و روز رستاخيز او را نابينا محشور مي کنيم». (3)

وي ضمن اين که سقوط رژيم صدام را _ صرف نظر از عوامل سرنگون کننده آن _ لطف الهي خواند، همگان را در حد توان مسؤل حفاظت از اين نعمت دانست و پاسداشت از آن را شايسته توجه خواند.

آقاي سيد جعفر شيرازي چالش هاي تحميل شده از سوي غرب و مخالفان خاندان رسالت و نيز چالش از سوي کساني که رفتار و انديشه اي در تضاد با آموزه هاي الهي دارند، مهم ترين مسأله پيش روي مردم عراق خواند و شناخت صحيح و کامل از اسلام را عامل پيروزي بر چالش هاي پيش گفته دانست.

وي سخنان خود را اين گونه به پايان رساند: درست است که اسلام دين برتر و داراي انديشه برتر است، اما اين مقدار دانستن، کافي نيست، بلکه بايد اسلام را آن گونه که هست در عمل به کار بست و به مردم باوراند که روش اهل بيت عليهم السلام تجلي گاه اسلام است و اسلام هماره به پيشرفت، صلح خواهي، مهرباني فرا مي خواند و جهان در سايه اسلام خواهد توانست از رفاه و سعادت بهره مند گردد. با ارائه چنين چهره اي از اسلام، اين دين بر تمام اديان پيروز خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 / آل عمران ، آيه 159.

2 / توبه ، آيه 33.

3 / طه ، آيه 124.


  • نظری برای این خبر درج نشده است.