LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
"سازمان جهانی نفی خشونت:"
کشورهای غربی باید به مقررات بیانیه نیویورک ویژه مهاجران پایبند باشند
کد 7688
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 29 آذر 1397 - 12 ربيع الثاني 1440
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی) با صدور بیانیه ای از کشورهای غربی خواسته است به مقررات بیانیه نیویورک، ویژه مهاجران پایبند باشند. بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:

کشورهای جهان همه ساله روز هجدهم ماه دسامبر را به عنوان روز جهانی مهاجران گرامی داشته، با کسانی که بنا به جبر روزگار و مناسب نبودن شرایط زندگی سرزمین مادری خود را ترک گفته، در صدد یافتن کشوری هستند تا در آن زندگی آبرومندانه ای برای خود فراهم کنند و از خطرها و سختی های زندگی دور باشند، همراهی و همدردی می کنند.

از دیگر سو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز نوزدهم ماه سپتامبر 2016 میلادی در اولین نشست خود درباره چگونگی تعامل با حرکت بزرگ پناهجویی و مهاجرت تمهیدات و التزاماتی اتخاذ کرد تا از این رهگذر از مهاجران و پناهجویان حمایت متناسب و مطلوب صورت گیرد. التزامات این مجمع از آن پس «بیانیه نیویورک درباره پناهجویان و مهاجران» و به اختصار «بیانیه نیویورک» نام گرفت.

بیانیه نیویورک مجدداً بر اهتمام نظام بین المللی نسبت به پناهجویان تأکید دارد و کشورهایی را به تقویت و نهادینه کردن ابزارها و راهکارهای حمایت از مهاجران و پناهجویان در حال کوچ ملزم می نماید.

همچنین زمینه را فراهم می کند تا دو سند جدید جهانی را که در سال 2018 میلادی صادر شده است (سند جهانی امور پناهجویان و سند جهانی تأمین زمینه مهاجرت امن و سازماندهی شده و نظام مند) به مرحله اجرا درآورد و عملیاتی کند.

در بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت آمده است: مبانی جهانی که اسناد پیش گفته را پی ریخته است نسبت به برخی سیاست های بین المللی سخت معترض است؛ سیاست هایی که در رسیدن مهاجران به مقصدشان کارشکنی می کند و موانع متعددی را بر سر راه آنان قرار می دهد که هنگام کوچ و تلاش برای رسیدن به کشور هدف که قانون بین المللی آن را حق انسانی آنان می داند و نباید نقض شود، سلامت و جان آنان را به خطر می اندازد.

با وجود التزامات تعیین شده از سوی مجمع سازمان ملل متحد، همچنان هزاران تن از مهاجران و پناهجویان با رفتارهای خشن مأموران برخی کشورهای غربی روبرو هستند و برخی دیگر نیز با مقرراتی مواجه می شوند که در راه اقامت آنان سنگ اندازی می کند و عده ای دیگر هم با خطر اخراج یا قرنطینه شدن رودررو هستند که برای آنان خطری نگران کننده می باشد.

سازمان جهانی نفی خشونت از جامعه جهانی، به ویژه کشورهای دمکراتیک می خواهد در برخی قوانین و تصمیمات و اقدامات خود تجدیدنظر کنند؛ قوانین و اقداماتی که حقوق انسانی مهاجران را نقض می کند و پس از پناهنده شدن به این کشورها آنان دچار نومیدی شده، اوضاع معیشتی شان نابسامانی گرفته، به صورت بخشی بیگانه با جامعه درآورده می شوند، چندان که نتوانند با جامعه منسجم شوند.

از نظر سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» این رفتار عقب نشینی از بیانیه نیویورک و تمام لوازم پیمان های حقوقی این بیانیه را حکایت می کند.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت از قدرت های بزرگ می خواهد در قبال کشورهای مهاجرخیز در سیاست های خود تجدیدنظر کنند و در سامان دادن امور داخلی آنان، به ویژه مسائل مرتبط با دمکراسی، اقتصاد، محیط زیست، آب و هوا و خصوصاً عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده پدیده مهاجرت که جهان شاهد آن است همت گمارند، والله ولی التوفیق.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.