LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
"سازمان جهانی نفی خشونت:"
حاکمیت تونس شرایط و اوضاع شهروندان تونسی را درنظر بگیرد
کد 7722
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 10 دی 1397 - 23 ربيع الثاني 1440
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی) با صدور بیانیه ای از برخورد غیر مسئولانه دولت تونس با شهروندان معترض شدیداً ابراز نگرانی کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت اخبار و گزارش های به شدت نگران کننده ای از تونس دریافت کرده است؛ گزارش هایی که حاکی از اعتراضات مردمی که اخیراً رخ داده است و عکس العمل غیر مسئولانه با معترضان بوده که در پی نابسامانی و وخیم شدن اوضاع معیشتی آنان بروز کرده است.

این سازمان مسئولیت پیامدهای سوء این حوادث و تبعات ناشی از خشونت های جاری را بر عهده مسئولان رسمی کشور به ویژه حکومت مرکزی می داند، چراکه شرایط و احوال دردناک و رنجبار مردم تونس را مورد توجه قرار نداده و درصدد سامان دادنِ آن بر نیامده است و در نهایت فقر و کمبود و تنگدستی آنان به صورت خشم و نارضایتی روزافزون ملی چهره نموده است.

با توجه به شرایط و اوضاع تونس، سازمان جهانی نفی خشونت از دولت و شخصیت های مسئول و صاحب منصب در تونس می خواهد با به کارگیری برنامه ای کوتاه مدت، کارآمد و زود بازده هرچه زودتر از وخامت و سنگینی بار ستوهنده شرایط معیشتی مردم آن کشور بکاهند و به صورت شتابنده و همه جانبه از ادامه فروپاشی اقتصادی که تمام سطوح کشور را فراگرفته است جلوگیری کنند. در عین حال از دولت و نهادهای انتظامی وابسته می خواهیم در تعامل با اعتراضات ملی و مطالبات مشروع ملت با خردورزی و تدبیری حکیمانه عمل کنند.

این سازمان همچنین از کشورهای عربی و اسلامی ثروتمند که توان کمک و مساعدت دارند می خواهد بدون فوت وقت و از دست دادن فرصت به یاری تونس و شهروندان آن کشور شتافته، به تماشای وضعیت مردم آن سامان که با دیگر ملت های عربی و اسلامی تفاوتی ندارند بسنده نکنند.

همین طور از سازمان ملل متحد و مشخصاً کشورهای غربی می خواهیم که به نحو مطلوب به یاری آنان بشتابند تا کشور تونس بتواند بحران فعلی پیش روی خود را پشت سر گذارد، والله ولی التوفیق.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.