LOGIN
shirazi.ir
فقیه بیدارگر
ناشر : مرکز نشر اندیشه های آیت الله العظمی سید صادق شیرازی
مطالعه
pdf دریافت ‏ 05 آبان 1400 - 20 ربيع الأول 1443

هميشه از خودم پرسيده ­ام: تا کی بايد بزرگان­مان را يکی پس از ديگری از دست بدهيم و در سوگ آنان ناله سر دهیم، حال آنکه تا زنده­ اند در حق آن بزرگواران کوتاهی می­ کنيم؟ آيا همچنان بايد زمانی قدرشان را بدانیم که ایشان را از دست داده­ ايم؟ آيا وقت آن فرا نرسيده است که به خود آييم و وجود آنها را در ميان خود غنيمت شماريم و از آنها بهره کافی برگيريم؟

ضرورت، ايجاب می­ کند که به شخصيت ­های زنده توجه کنيم و پيش از آنکه افسوس از دست دادنِ آنها را بخوريم - که آن نيز سودی ندارد - از آنها استفاده کنيم.

به خصوص اگر اين شخصيت، اختری از اختران جهان علم و از علمای ربانی باشد که حافظانِ دين و دنيای بشرند.[1]

از ويژگی­ های ممتاز عالمان شيعۀ اماميه، احاطه گستردۀ آنها بر حوادث پيش ­آمده و نيازهای روزگار خويش است. افزون بر آن که تأثير عميقی بر جوامع بشری به جای نهادند؛ زيرا راهنمايی و راهبری مردم به اصول هدايت و سعادت را بر عهده داشته و دارند، بی­ آنکه بحران­ های موجود بصيرت اين بزرگان را خدشه­ دار نمايد.

در ميان اين نخبگان، کمتر شخصيتی يافت می ­شود که به نحوی خاص، خردورزی فقهی و اعتقادی را با تلاش آگاهانه و حضوری گسترده در عرصه­ جهانی درهم­ آميزد.

چنين حالتی - که به ندرت تکرار می ­شود - در مرجع دين و انديشمند و پژوهشگرِ ژرف­نگرِ مطالعات اسلامی، حضرت آيت الله العظمی حاج سيد صادق حسينی شيرازی دام ظله ديده می ­شود. هرچند فروتنی و ساده­ زیستی زیاده از حد و حجب و حيای ايشان، و ساده­ گويی و پرهيز از تکلف ­های معمول و در عين حال سودمندی سخنانش، و نيز پرس­ و جوهای رودررو و دوری­ گزيدن از حجاب و حاجب که ميان برخی از مردم و بزرگان مرسوم است، و نيز پرهیز ايشان از مجالس گراميداشت و حتی از «تشريفات» معمول مرجعيت؛ موجب شده است که عظمت شخصيت او همچنان ناشناخته بماند.

 

[1]. از علی بن مسيب نقل شده است که فرمود: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: محل سکونت من از شما دور است و هیچ راهی برای دسترسی به شما در هر فرصتی ندارم. از چه کسی آموزه‌های دینی خود را بیاموزم؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: به زکریا بن آدم قمی مراجعه کن که او امین در دین و دنیا می‌باشد. (الكنى والألقاب، ج ٣، ص٨٨).

پیشگفتار 7

بخش اوّل: نقش فرهنگی و اجتماعی 13

1. شبکه های ماهواره ای و قمر مصنوعی شیعه 15

2. رویکرد سازمانی در کارهای فرهنگی و دینی و امور خیریه 28

3. نهضت فرهنگی 40

4. کتاب ها و بیانات 44

5. جوانان 45

جوان و برگزیدن راه 49

نقش اراده در ترسیم آیندۀ جوانان 50

جوان و توانایی تغییر یک شهر 51

جوانان، صاحبان همت های بلند 51

برطرف ساختن نیازهای جوان شیعه 52

ضرورت مطالعۀ تاریخ برای جوانان 52

6. بانوان 53

7. جهانی بودن شعائر و نقش استراتژیک آن 61

شعائر، فرهنگی اصلاحگر و جهانی 61

شعائر، عامل جذب جوانان و حفظ آنان 63

مراسم دینی و پایداری ارزش ها 64

تعدد دهه های مذهبی 64

8. بازسازی فرهنگی و اجتماعی افغانستان 65

9. پدیدآوردن نگاه جهانی و آینده نگرانه 67

تلاش برای پیوستن به جرگه بزرگان 68

به کارگیری همۀ فرصت ها و توانایی ها برای ماندگاری 68

تلاش برای آیندگان 69

بخش دوم: نقش سیاسی، جهادی و حقوقی 77

درآمد 79

1. حقوق شیعه 84

الف) واقعۀ سامرا 86

ایستادگی در برابر بی توجهی نسبت به بازسازی مرقدهای شریف سامرا 88

شکستن دیوار تروریستی سامرا 104

حمله های گروهک های «داعش» به سامرا، موصل و شهرهای دیگر عراق 106

ب) ماجرای بقیع 108

2. موضع گیری در برابر توهین های غربیان به اسلام 114

3. عراق 121

الف) پیش از اشغال امریکا 121

ب) در ایام اشغال امریکا 127

بازسازی 140

جوانان عراق 143

حقوق اکثریت و وحدت عراق 147

دیدگاه مرجع عالیقدر دربارۀ تروریسم 153

انتخابات 158

بحران نجف اشرف 167

رخدادهای کربلا و آسیب های آن 171

ج) پس از کنار رفتن نیروهای بیگانه 174

4. لبنان 176

5. فلسطین 179

6. دیدگاه هایی دربارۀ «بهار عربی» 181

7. بحرین 188

8. سوریه 194

9. دیدگاه هایی چند، درباره ی برخی اتفاقات جهانی و منطقه ای 200

کشتار مسلمانان 204

برخی توصیه ها و راهکارها 207