LOGIN
اخبار مراکز
shirazi.ir
فعالیت های اخیر مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف در شهر مقدس نجف
کد 45516
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 22 خرداد 1403 - 4 ذوالحجّة الحرام 1445

فرهنگستان توسعه سیاسی رشید نشستی فکری با موضوع (حفاظت از پرستار، تضمین حقوق حرفه ای او و اجرای قانون) در مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف (NCSS)، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس نجف، برگزار کرد.

این مراسم با همکاری سندیکای پرستاران و با حضور و مشارکت رئیس سندیکای پرستاران، دکتر مصطفی خاقانی، برگزار و طی آن از مقام پرستار تجلیل شد.

همچنین در فعالیتی دیگر، بخش حمایت های هنری از افراد با نیازهای خاص در مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف به آموزش آقایان و بانوان نابینای مستعد فن بازیگری ادامه می دهد.

به همین منظور بیست و سومین جلسه از دوره آموزشی مذکور طی روزهای گذشته در نجف اشرف برگزار شد.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.