LOGIN
alshirazi.org
نسیم هدایت جلد سوم
ناشر :
مطالعه
pdf دریافت ‏ 31 اردیبهشت 1402 - 1 ذوالقعدة الحرام 1444

بسم الله الرحمن الرحیم

شکر و ستایش خدایی را سزاست که یکتاست. نعمت هایش فراتر از حمد ماست. و سلام و صلوات بر بنده و پیامبرش محمد (صلی الله علیه و آله) و خاندان مطهرش باد که با چراغ هدایتند و پايداران محشر. همان‏ ها كه زمين آنى از وجودشان خالى نتواند بود. و نفرين خدا بر دشمنانشان تا روز واپسين باد.

 و اما بعد، فرموده ‏اند: «طلب المعارف من غير طريقنا مساوقٌ لإنكارنا؛ طلبيدن معارف از غير طريق ما، مساوىِ انكار ماست» و چرا چنين نباشد، حال آنكه معدن حكمت و كانِ دانايى‏ اند؛ رازداران علم خدا و مرزبانان حكمت الهى‏ اند.

 بر پايه همين روايت و انبوه روايات ديگرى كه هم ‏معناى آنند، عالمان دين از سال ‏هاى آغازين شكوفندگى اسلام عَلَم عِلم ولايى را برافراشته‏ اند و سخنان آن معصومان را نگاشته‏ اند. جلسات علمى و مباحث دينى به سفارش اهل‏ بيت‏ (علیهم السلام) گسترش يافت و دانش‏ اندوزى و معرفت ‏آموزى، تقدّس. جلسات علمى شيعيان و طالبان دانش در سراسر كشورهاى اسلامى چنان فزونى يافت كه تاريخ به نيكى و شگفتى از آنها ياد كرده است. قال الباقر و قال الصادق ‏(علیهما السلام) دفترها و سينه‏ ها را انباشته كرد و عالمان براى رسيدن به پاداش اخروى بيشتر، از همه چيز خود گذشتند و دنيا و آرايه ‏هايش را به سويى انداختند و به نشر دين و دانش پرداختند. چه بسيارند كتاب ‏هايى كه در اين عرصه نورانى تأليف و عرضه شدند، كه آنچه امروزه در دست ماست، اندكى است از بسيار؛ زيرا دشمنان دين از سال‏ هاى آغازين در پى خاموشى اين چراغ افروخته ايزدى بودند، و بسيارى از كتابخانه ‏ها را طعمه حريق ساختند، اما سرانجام آنچه حاصلشان بود، نابودى دودمانشان بود.

 حاصل تلاش‏ هاى عالمان دين، يكى آن بود كه معرفت و دانايى را بر پايه رواياتى چون: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد؛ ز گهواره تا گور دانش بجوى» و: «الحكمة ضالة كل مؤمن فخذوها ولو من أفواه المنافقين؛ حكمت، گمشده هر مؤمنى است، آن را بستانيد حتى اگر از دهان منافقان» و: «اطلبوا العلم ولو بالصين؛ دانش اندوزيد حتى اگر در چين باشد» و مانند اينها، از حجره ‏ها و كتاب ‏ها در آوردند و به مردم كوچه و بازار و به همه كس، حتى زنان و كودكان، رساندند و آن را فراگير ساختند. بسيارند راويانى كه از امام باقر و امام صادق‏ (علیهما السلام) روايات معتبر و گران سنگى را روايت كردند، كه كارشان روغن‏ فروشى و گندم ‏فروشى و شتربانى و... بود. گاه راويى براى شنيدن روايتى خستگى ماه‏ ها سفر را بر خود هموار مى‏ كرد تا مستقيم و بى‏ واسطه روايت را از راوى اول بشنود. گاه عالمى سال ‏هاى طولانى غربت را تحمل مى ‏كرد تا علم دين را از عالمان طراز اول فراگيرد. مى ‏توان گفت كه تمام عالمان نامدار شيعه، در غربت و فقر و رنجْ دانش آموختند، تا در فروزندگى و تابندگى اين چراغ زوال ‏ناپذير سهيم شوند.

 كتاب پيش‏ روى شما نيز در همين باره است.

پيشگفتار [13]

معيار محبت اميرمؤمنان‏(علیه السلام) 17-25

 شبى ارجمند [17]

افتخار بزرگ‏ [18]

ملاک محبت اميرمؤمنان ‏(علیه السلام) [19]

لزوم شناخت قرآن ‏[21]

اغتنام فرصت‏ ها [21]

برگ عيشى به گور خويش فرست‏ [22]

شبهه عوامانه‏ [24]

وصى خود باشيم‏ [25]

ويژگى‏ هاى حكومت اميرمؤمنان على ‏(علیه السلام) 27-40

 رهبر عدالت گستر [27]

ويژگى ‏هاى حكومت اميرمؤمنان ‏(علیه السلام) [28]

پديده ناهنجار [29]

نمونه‏ اى ديگر [32]

بدهى رهبر جامعه اسلامى ‏[34]

حاكمان ستمگر [37]

ناهمگونى دو شيوه ‏[38]

وظيفه چيست؟ [39]

مسئوليت سنگين ‏[40]

عوامل خشنودى حضرت زهرا (علیها السلام) 43-48

 ماه كوثر [43]

انتخاب آگاهانه ‏[44]

شروط اتمام حجت‏ [46]

خود را بسنجيم‏ [47]

حفظ خطبه حضرت زهرا عليها السلام‏ [48]

فرصت خدمت به مكتب اهل بيت ‏(علیهم السلام) 53-60

 فرصت خدمت‏ [53]

وظيفه و پاداش ‏[54]

مكتب سعادت‏ آفرين ‏[57]

عوامل موفقيت‏ [59]

الگويى زمينى‏ [60]

امام حسين ‏(علیه السلام) كفيل پيروان 63-72

 بى ‏حرمتى به حريم سيدالشهدا (علیه السلام) [63]

كفالت امام حسين‏ (علیه السلام) [66]

چه بخواهيم؟ [67]

برترين افتخار [69]

عرصه آزمون الهى ‏[70]

انگيزه درونى‏ [71]

ناظر بودن خدا [71]

چكيده سخن‏ [72]

هدف امام حسين ‏(علیه السلام) هدايت مردم 73-77

 اختصاصات سيدالشهدا (علیه السلام) [73]

عرفه و زائران امام حسين ‏(علیه السلام) [74]

تعليم و تربيت‏ [75]

شهادت در راه تعليم ‏[76]

احياى امر اهل بيت‏ (علیهم السلام) ‏[76]

عمل به واجب، عبادت برتر [77]

وظيفه ما در برابر امام حسين‏ (علیه السلام) 79-93

در آستانه عاشورا [79]

هدف مقدس‏ [80]

ميدان آزمون‏ [82]

روى سخن... [83]

مسئوليت ما [84]

سبقت در نيكى‏ ها [87]

اميد همراه با عمل‏ [88]

دو پيشنهاد [89]

یک مسأله شرعى‏ [91]

محاسبه نفس‏ [93]

معرفت امام زمان (عجل اللَّه فرجه) 95-105

 واسطه فيض الهى‏ [96]

دو ويژگى‏ [98]

وظيفه شيعيان ‏[99]

سعادت و شقاوت‏ [100]

خود سازى‏ [104]

چكيده سخن ‏[105]

جلب رضايت امام زمان(عجل اللَّه فرجه) 107-118

 كفر، ايمان‏ [109]

وظيفه‏ شناسى‏ [111]

الگوهاى نيكو [113]

سخت، اما گوارا [115]

اخلاق، كليد بهشت‏ [115]

اخلاق نيكان‏ [117]

يادآورى‏ [118]

رفتار امام زمان (عجل اللَّه فرجه) با مردم در آغاز ظهور 121-136

 بايسته تحقيق‏ [122]

روايات صحيح‏ [123]

چگونگى داورى حضرت داوود (علیه السلام) [127]

وظيفه شيعه‏ [129]

نشانه قلب پاک‏ [131]

مهر پيامبر صلى الله عليه وآله ‏[133]

اسوه حسنه‏ [134]

عمل صالح ‏[135]

الگويى زمينى‏ [136]

عصر ظهور و رضامندى مردم 139-151

 رضامندى در بيان پيامبر صلى الله عليه وآله ‏[140]

دليل رضامندى مردم از امام زمان (عجل اللَّه فرجه) [141]

بى‏ نيازى فراگير [142]

كمال يافتگى عقل‏ [143]

گرويدن يهوديان به امام زمان (عجل اللَّه فرجه) [144]

عيسى ‏(علیه السلام) و امام زمان (عجل اللَّه فرجه) [145]

یک پرسش‏ [146]

سخنى با اهل علم ‏[147]

امتحان بزرگ علما [148]

چگونگى ارشاد؟ [149]

چكيده سخن ‏[151]

اسلام، خاستگاه سعادت بشر 153-166

 سعادت، مفهومى جذّاب‏ [154]

دشمنى يهود با پيامبر (صلى الله عليه وآله) ‏[154]

قانون ارث و اسلام آوردن يهوديان‏ [155]

سعادت: رفاه و امنيت‏ [157]

گواهى ديگر [159]

جامعه پاک [161]

انتخاب آزادانه ‏[162]

نمونه‏ اى از اخلاق پيامبر صلى الله عليه وآله ‏[163]

مسئوليت همگان ‏[164]

وظيفه بانوان ‏[165]

اسلام و تأمين امنيت‏ [165]

خلاصه سخن‏ [166]

ايمان و عمل صالح از نگاه قرآن و روايات 169-175

 ايمان و عمل صالح در قرآن‏ [169]

رابطه ايمان و سعادتِ آدمى‏ [170]

عمل صالح چيست؟ [171]

پيامبر درونى و پيامبر بيرونى ‏[172]

يادآورى‏ [173]

تأثير بانوان در هدايت جامعه ‏[173]

سنگينى وظيفه بر اساس توانمندى‏ [175]

خلاصه سخن ‏[175]

وظيفه ما در برابر قرآن و عترت 177-194

 در واپسين ساعات ‏[178]

ثقلين‏ [179]

دو همسنگ جدايى ناپذير [180]

امام حسين‏ (علیه السلام) و ثقلين ‏[181]

چگونه قرآن و عترت را پاس بداريم‏ [182]

ضرورت آشنايى با سيره پيامبر (صلى الله عليه وآله)‏ [184]

نمونه‏ اى از رفتار پيامبر (صلی الله علیه وآله) با حقوق مردم ‏[185]

سفارش دوم پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله‏) [189]

چراغى در خانه‏ هايمان به نام امام حسين ‏(علیه السلام) بيفروزيم ‏[189]

ضرورتِ فداكارى در راه اهل بيت‏ (علیهم السلام) ‏[189]

پاداش فداكارى براى اهل بيت‏ (علیهم السلام) ‏[192]

عتبات عاليات ‏[194]

تزكيه نفس و هدايت مردم 197-220

ضرورت اخلاص‏ [198]

محاسبه نفس‏ [199]

اعمال بندگان در محضر امام عصر (عجل اللَّه فرجه) [200]

گماشته‏ اى از قبيله شيطان ‏[201]

هدايتگرى، واجب عينى‏ [202]

مسئوليت سنگين علماى دين ‏[205]

اخلاق، بازوى توانمند تبليغ‏ [207]

نقش اخلاق در هدايت مردم‏ [209]

اخلاق؛ مؤثرترين راه ارشاد [210]

دقت پيامبر (صلی الله علیه وآله) در بيان محرمات ‏[212]

مطالعه، مشورت، برنامه ‏ريزى‏ [213]

توجه استاد به شاگرد خوب‏ [215]

تأكيد بر ارشاد مردم‏ [219]

يادآورى مجدد [220]

صبر، لازمه دين‏ دارى 223-237

 آمادگى امام باقر (علیه السلام) [224]

امتحان‏ [225]

شرمندگى اصحاب ‏[227]

بهشت، اهل عمل و سخن ‏[230]

صبر، ارزش و دشوارىِ آن‏ [231]

صبر در برابر مشكلاتِ زيارت امام حسين‏ (علیه السلام) [233]

صبر و حدود آن‏ [235]

توجه امام سجاد (علیه السلام) در نماز [237]

جان سخن‏ [237]

رهايى از حسرت آخرت 239-256

 تغابن و حسرت‏ [239]

قيامت نزديک است ‏[240]

حسرت از تهيدستى‏ [241]

نزدیک بودن مرگ ‏[241]

دنيا مزرعه آخرت‏ [243]

به نفس خود بى ‏اعتنا باشيم ‏[244]

اولياى خدا پنهانند [245]

پسر مهزيار، رستگار راستين ‏[246]

بانو «شطيطه» و ولايتمندى‏ [247]

عمر خود را ارزان از دست ندهيم ‏[249]

محاسبه و مراقبه‏ [250]

به رفتن از دنيا بينديشيم ‏[251]

قدردانى اهل بيت‏ (علیهم السلام) ‏[253]

اثر عملِ خوب بر ديگران ‏[253]

زنهار [256]

ارزش علم و مسئوليتِ عالم 257-275

 چاره جويى اهالى قم از امام حسن عسكرى‏ (علیه السلام) [258]

ابن بغا كيست؟ [258]

جرم بزرگ عالم‏ [259]

مجازات شديد علماى غير متعهد [260]

نادانى، آفت عالم‏ نمايان‏ [260]

بى‏ تقوايى علمى‏ [263]

انگيزه إبن أبى ليلى‏ [264]

فضيلت همنشينى با عالم ‏[265]

نياز شهرها به روحانى‏ [268]

اهميت احكام الهى‏ [269]

تزاحم احكام‏ [272]

سختى انجام وظيفه ‏[273]

درسى از مكتب اميرمؤمنان‏ (علیه السلام) [275]

عوامل موفقيّت علما 279-290

عوامل موفقيت علما [281]

نقش اخلاص در موفقيت علما [281]

اخلاص شيخ عباس قمى‏ [282]

تلاش، عامل موفقيت‏ [284]

اخلاق و موفقيّت علما [285]

تواضع و فروتنى‏ [286]

گذشت‏ [287]

كارهاى ماندگار [290]

اخلاق، راهى براى كسب تقوا 291-303

 نيازها و پيشرفت‏ [292]

شرط موفقيت‏ [292]

راهكارهاى موفقيت‏ [293]

مفهوم شرعى تقوا [294]

محاسبه نفس ‏[295]

تقوا، ارمغان اخلاق‏ [296]

پاک مردى از يمن‏ [298]

درسى از اويس قرنى ‏[299]

نقش اخلاق معصومين ‏(علیهم السلام) در ارشاد مردم ‏[300]

بيراهه تركستان پيمودن‏ [300]

وظيفه‏ شناسى‏ [302]

خلاصه سخن‏ [303]

انتخابِ آگاهانه 305-323

 راهِ روشن ‏[305]

نمونه ‏اى از رفتار پيامبر اسلام‏ صلى الله عليه وآله ‏[306]

گزينش درست‏ [308]

اهميت شناخت حق و باطل ‏[308]

در همين نزديكى‏ [310]

اسلام زيبا [310]

ماهنامه اسلامى به زبان انگليسى‏ [311]

نقطه مقابل‏ [312]

هدايتگرى امام حسين‏ (علیه السلام) [314]

فرجام نیک [315]

عناد، كوردلىِ ‏آگاهانه ‏[316]

نقش اصلاحى بانوان‏ [317]

تواضع و تأثير آن در ارشاد [319]

پيامبر صلى الله عليه وآله، الگوى ايثار [320]

گذشت‏ [322]

دشوارترين اتهام، اوج مظلوميت‏ [323]

وصيت ‏نامه اميرمؤمنان‏ (علیه السلام) 325-336

 فرصت را دريابيم‏ [326]

وصيتى بايستۀ توجه ‏[327]

اخلاق نيكو و خدمت به مردم ‏[329]

حُسن خلق‏ [329]

گستره ثوابِ حُسن خلق‏ [333]

تصميم، ضرورت پيشرفت‏ [333]

خدمت به مردم‏ [334]

ضرورت مجالس روضه خانگى ‏[336]

اندوختۀ ماندگار 339-346

ابن بابويه و كارهاى جاودانه ‏اش ‏[340]

ميراث ‏خواران را مژده بده‏ [341]

با ثروت، بهتر مى ‏توان خدمت كرد [342]

اندک اندک جمع گردد... [343]

رابطه فهم و كاهش گناه ‏[343]

بهشتى يا...؟ [345]

عراق و نياز شديد به تبليغ اسلام ‏[345]

جديت در تبليغ اسلام‏ [346]

جايگاه زن در اسلام 349-360

 شَيْما و اسارت‏ [350]

اخلاق شگفت پيامبر (صلى الله عليه وآله‏) [354]

سفانه دختر حاتم طايى ‏[355]

سفانه و آزادى عمومى افراد قبيله ‏[357]

احترام پيامبر (صلی الله علیه وآله) به سخاوت و سخاوتمندان ‏[357]

دو معترض‏ [357]

افسوس بزرگ ‏[359]

پيام امام‏ (علیه السلام) [360]

نقش بانوان در تعليم و تربيت 361-382

 شكور بودنِ خدا [362]

وظايف مهم بانوان ‏[362]

وجوب تعليم و تعلّم‏ [363]

ضرورت تعليم عقايد به فرزندان‏ [364]

فاطمه زهرا (علیها السلام) و آموزش‏ [365]

آموزش علوم اهل‏ بيت ‏(علیهم السلام) ‏[366]

تربيت فرزند [368]

ضرورت آموزش عملى و رفتارى‏ [370]

از خود شروع كنيم‏ [371]

از اتاقى كوچک تا مدارسى بزرگ‏ [371]

برآوردن نياز ساير بانوان‏ [373]

يک كار مخلصانه و رشد شگفت آن ‏[373]

ضرورت همّتِ بانوان‏ [374]

چه كسى مسئول است؟ [376]

دروغ مجاز [377]

رفع حوائج خانم ‏ها [378]

أبان بن تغلب و طواف ناتمام ‏[379]

صندوق‏ هاى قرض الحسنه‏ [381]

اخلاق، راز موفقيت‏ [382]

چرا اين‏گونه نباشيم؟ 383-392

 داستان كاسبى دو برادر [384]

انصاف در زندگى‏ [388]

آزادىِ روح‏ [390]

آزادى روح در گرو محاسبه نفس‏ [391]

چكيده سخن‏ [392]