LOGIN
بیانات
alshirazi.org
اهميت سرمايه محدود عمر
کد 1037
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 18 مرداد 1385 - 14 رجب الأصب 1427

 

مرجع عالي قدر روز 10 رجب المرجب 1427(14/5/85) در جمع شماري از بانوان فعال در عرصه هاي فرهنگي ومذهبي استان يزد ضمن اشاره به اين حديث رسول خدا صلي الله عليه وآله که طي آن خطاب به ابوذر فرموده اند: «يا أباذر کُنْ علي عُمرِکَ أشحَّ منک علي دِرهَمِکَ ودينارک؛(1) بيش از آن که بر درهم ودينار خود حرص داري، بر عمر خويش حريص باش» اظهار داشتند: در اين حديث شريف نبوي سفارش شده است که سرمايه عمرِ عزيز ارزشمندتر از پول وثروت است وبايد در چشم انسان از هر سرمايه ديگري عزيزتر ومهم تر باشد.

پول تنها يک «ارز» است که انسان با آن خوراک وپوشاک ومسکن واحتياجات خود را تأمين مي نمايد وناخوشي هايي چون امراض را از خود دفع مي کند واموري را که مورد پسند اوست به دست مي آورد. اما اين پول محدوده اي دارد که عبارت از عمر انسان است، به عبارت ديگر پول فقط در مدت محدود زندگي دنيوي به کار مي آيد وپس از آن سودي دربر نخواهد داشت. اما عمر انسان به مراتب مهم تر از پول وهر ثروت ديگر است چراکه هرروز ولحظه اي که از دست انسان مي رود سرمايه ارزشمندي است که ديگر هرگز باز نمي گردد.

ايشان با تأکيد بر اين نکته که «پول را بايد صرف عمر کرد، نه عمر را صرف پول» فرمودند: مدت محدود زندگاني اين دنيا را نمي توان با زندگي جاويد اخروي مقايسه نمود حتي اگر انسان صد سال در اين جهان زندگي کند؛ صدها هزار سال ـ وبيشتر ـ حيات اخروي در انتظار اوست، از اين رو انسان نبايد عمر محدود خود را صرف اموري کند که برايش سودي در بر ندارد يا خداي ناکرده زيان آور است. براي نمونه زن وشوهر يا عروس ومادرشوهر نبايد عمر خود را با اشکال تراشي براي يکديگر يا اختلافات بي ارزش تلف کنند.

ايشان افزودند: از آن جا که نيازهاي دنيوي براي انسان محسوس است قدر پول را مي داند وهميشه مواظب است سرمايه اش از دست نرود. در حالي که با سرمايه عمر، انسان مي تواند سعادت جاويد اخروي را براي خود تأمين کند. از همين روست که در حديث يادشده رسول اکرم صلي الله عليه وآله به جناب ابوذر ونيز همه ما ـ اعم از زن ومرد، پير وجوان ـ توصيه فرموده اند نسبت به عمر خود حريص تر از پول باشيم.

ايشان تأکيد کردند: عمر عزيز را بايد در راه نيايش خدا، توجه به اهل بيت عليهم السلام، برآوردن حوائج برادران ايماني، تحصيل علوم اسلامي، اخلاق وآداب، تعليم ديگران، تخلق به اخلاق الهي وديگر امور آخرتي صرف نمود. انسان بايد کوشش کند لحظات عمر خود را کمتر صرف امور کم اهميت وکارهاي روزمره نمايد. اگر کسي حقيقتاً دريابد که عمر او از پول، همسر، خويشاوندان وهر چيز ديگري مهم تر است وتصميم بگيرد اين سرمايه را در راهي به کار برد که سعادت جاويد اخروي را برايش به ارمغان آورد در اين راه موفق خواهد شد؛ ولي اگر چنين نکند حسرت وپشيماني جاويدِ وي چه بسا در همين دنيا گريبانگيرش شود.

حجت الاسلام والمسلمين سيد حسين شيرازي نيز در اين ديدار ضمن اشاره به فضايل بي کران ماه رجب گفت: ماه رجب را شهرالله الأصم مي خوانند چراکه عرب ها حرمت آن را نگاه مي داشتند واز جنگيدن در آن خودداري مي نمودند وآواز فراخوان جنگ وصداي شيهه اسب واستغاثه وجز آن در اين ماه شنيده نمي شد. اين ماه را رجب الأصب نيز مي گويند؛ چراکه زمان ريزش فراوان نعمت ها ورحمت بي کران خداي متعال است. از همين رو اين ماه را ماه استفتاح نيز مي گويند؛ چراکه درِ رحمت خدا در اين ماه بر بندگان مؤمن باز است.

وي در ادامه به برخي از مناسک ديگر اديان وخرافات فراواني که در شعائر ومناسک آنان راه يافته است اشاره نمود وخاطرنشان کرد: با مطالعه اين اديان وشعائر آنان، انسان قدر اعمال ونيايش ها ومناسبت هاي پر معناي اسلام را درمي يابد.

او در پايان سفارش کرد:

1. شايسته است انسان در ماه رجب الاصم که هرگونه جنگ وجدالي در آن نارواست از جدل کردن واختلاف ومشاجره با ديگران بپرهيزد وبکوشد در قبال ديگران با نرمي واخلاق اسلامي برخورد کند.

2. در اين ماه نبايد درگذشتگان خود را فراموش کنيم وبايد با اعمال خير، آنان را ياد نماييم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحارالانوار، ج74، ص78 (باب 4ـ ما أوصي به رسول الله إلي أبي ذر...).

 

 

 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.