LOGIN
بیانات
shirazi.ir
جوانان وامتحانات الهي
کد 1177
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 19 آذر 1385 - 18 ذوالقعدة الحرام 1427
 
آيت الله العظمي سيد صادق شيرازي روز جمعه 17آذر 1385 در جمع شماري از جوانان فعال در عرصه هاي فرهنگي ومذهبي فرمودند: شخصي در حضور اميرمؤمنان علي عليه السلام گفت: «أَللّهُمَّ إنّي أَعوذُ بِکَ مِنَ الْفِتْنَةِ؛ خدايا، من از فتنه ها به تو پناه مي برم» حضرت به او فرمودند: با اين سخن، تو از مال وفرزندانت به خدا پناه مي بري؛ زيرا خداي متعال مي فرمايد: «أَنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَأَوْلاَدُکُمْ فِتْنَةٌ؛(1) همانا فرزندان ودارايي تان مايه آزمون شماست». به جاي آن بگو: «أَللّهُمَّ إنّي أَعوذُ بِکَ مِن مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ؛(2) خدايا، من از فتنه ها وآزمون هاي گمراه کننده به تو پناه مي آورم».

ايشان افزودند: دنيا مکان امتحان است وهدف خداي متعال از آفرينش انسان ها خوردن وخوابيدن نيست، بلکه آزمودن انسان هاست. هدف از آفرينش، خوردن وآشاميدن وازدواج نيست بلکه خوردن وآشاميدن براي توش وتوان گرفتن، وازدواج براي بقاي نسل آدمي است. هدف واقعي اين است که مشخص شود آدمي درک وتوان خدادادي خود را در چه راهي صرف مي کند وآيا اين نعمت هاي والا را صرف کسب خشنودي خدا مي کند يا نه؟

مرجع عالي قدر با اشاره به سلسله مراتب امتحانات الهي فرمودند: همچنان که پول داراي مبالغ کوچک وبزرگ وبزرگ تر است واز مبالغ ناچيز تا کلان را شامل مي شود امتحانات الهي نيز مراتب ودرجات گوناگوني دارد وبرخي سخت تر وبرخي آسان تر است وچه بسا برخي آزمون هاي الهي فوق العاده سخت باشند وتنها کساني که ايمان بسيار استواري دارند از عهده آن برآيند. انسان با از دست دادن چند تومان پول شايد فقط به اندازه يک قرص نان ضرر کرده باشد ولي با از دست دادن ميليون ها تومان پول زيان هنگفتي را متحمل خواهد شد. به همين سان ممکن است يک امتحان کار انسان را يک هفته به تعويق اندازد ولي امتحان ديگري ايمان آدمي را سلب کند. مولاي متقيان در حديث يادشده به آن شخص آموختند: از فتنه هايي به خدا پناه ببرد که آدمي از آنها سربلند بيرون نمي آيد وموجب کاستي ايمانش مي شود؛ چراکه اصل امتحان هرچند دشوار باشد مطلوب است، به شرط آن که نتيجه دلخواه از آن حاصل شود. به عنوان مثال تاجري که سرمايه اي هنگفت را به کار مي گيرد وسرما وگرما وسفر وسختي هاي بسيار را به جان مي خرد اگر پس از يک سال سرمايه اش افزون شود بابت کوشش ها وخستگي هايش ناخرسند نيست؛ زيرا طبيعت تجارت همين است. اما اگر پس از يک سال تلاش وتحملِ رنج، سرمايه اش تغييري نکرده يا حتي کاهش يافته باشد دچار حسرت واندوه مي شود. به همين سان کسي که مورد آزمون الهي واقع مي شود واز آن سربلند بيرون مي آيد، هرچند آن آزمون سخت باشد احساس رضايتمندي خواهد داشت. ولي اگر در اين امتحان، آدمي سرمايه ايمانش را از کف دهد، زيان وحسرت بسياري را به جان خريده است.

آيت الله العظمي شيرازي عقل آدمي را سرمايه اي جبران ناپذير توصيف کردند که هيچ يک از سرمايه ها واموال مادي به اندازه آن ارزشمند نيست واين سرمايه بايد در جاي مناسب صرف شود تا نتيجه لازم را بدهد.

معظم له در بخش ديگري از سخنانشان با مهم توصيف کردن فرصت جواني وويژگي هاي بي مانند آن تصريح کردند: خداي متعال جوانان را دوست دارد وجوانان نيز بايد با اعمال شايسته خود اين محبت الهي را به نيکي پاسخ گويند. بر اساس روايات خداي متعال از گناه جوانان زودتر گذشت مي کند، تا گناه پيران وکاملان. اگر يک جوان ويک پير هردو به يک گونه نماز بخوانند وخشوع وآدابشان يکسان باشد، نماز فرد جوان نزد خدا پذيرفته تر وپسنديده تر است. اکنون که خدا زودتر، بيشتر وبهتر اعمال جوانان را مي پذيرد جا دارد جوانان نيز دل به خدا بسپارند وبه الطاف بي بديل او تکيه کنند؛ به عبارت ديگر به خدا اعتماد کنند وبه اصطلاح مرسوم، در مشکلات روي او حساب کنند. البته اين مطلب بدين معنا نيست که چنين افرادي زندگي بدون مشکلي دارند، زندگي همه ما با مشکلات توأم است ولي مهم آن است که انسان در عين داشتن مشکلات، موفق باشد وبه هدف خود برسد. همچنين در مشکلات بايد دل را يکسره به خدا بسپارند واز درگاه الهي استمداد کنند.

ايشان ضمن سفارش جوانان به صبر فرمودند: خداي متعال براي هرچيز اندازه اي قرار داده وبراي هرکار مدت زمان واسبابي را مقرر داشته است که در صورت حصول آن مقدمات، آن کار به فرجام مي رسد. ممکن است برخي از ما از اسباب ومقتضيات آن بي خبر باشيم وشتاب به خرج دهيم واز برآورده نشدن خواسته مان برنجيم. ولي شايسته است در همه امور به خدا توکل کنيم وصبور باشيم. کسي که عجول است هم خود را ناراحت مي کند وهم به خواسته اش نمي رسد. از همين روست که در روايت آمده: «الصّبْرُ مِنَ الإيمانِ کَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ؛(3) صبر به ايمان به منزله سر به اندام است». انسان بدون پا، دست، چشم وبسياري از اندام زنده مي ماند وفعاليت هاي عادي زندگي خود را کم وبيش انجام مي دهد، ولي بدون سر بقيه اندام هيچ سودي ندارد وحتي اگر قلب وکليه ها وديگر اندام سالم باشند شخص نمي تواند به حيات خويش ادامه دهد. ايمان بي صبر نيز چنين است وصبر چنين جايگاه مهمي دارد.

آيت الله العظمي شيرازي در پايان جوانان را به توسل نمودن به اهل بيت عليهم السلام سفارش وتأکيد کردند: اهل بيت تنها راه رسيدن به خدا هستند. خداي متعال در چندين جا به اين مطلب تأکيد کرده وآنان را واسطه ميان خود وخلق قرار داده است. از اين رو در همه حال پس از صبر وتوکل به خدا، به عنايات والطاف اهل بيت چنگ زنيد وبه آن انوار مقدس توسل نماييد واز اهل بيت عليهم السلام بخواهيد شما را از امتحاناتي که موجب گمراهي مي شود سربلند وپيروز بيرون آورند.

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. انفال(8)، آيه28.

2. وسائل الشيعه، ج7، ص137.

3. کافي، ج2، ص88.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.