LOGIN
بیانات
alshirazi.org
"مرجع عالي قدر در ديدار با شهروندان يزدي واصفهاني:"
تنها ملاک ارجمندي نزد خدا پرهيزکاري است
کد 947
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 17 اردیبهشت 1385 - 9 ربيع الثاني 1427
 
جمعي از بانوان يزدي وشماري از دانش آموزان مقاطع راهنمايي ومتوسطه اصفهان به حضور حضرت آيةالله العظمي سيد صادق شيرازي آمدند وبه رهنمودهاي ايشان گوش فرادادند.

مرجع عالي قدر طي اين ديدار ضمن اشاره به آيه شريفه «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاکُمْ؛(1) گرامي ترين شما نزد خدا باتقواترينِ شماست»، فرمودند: نزد خدا کسي که بيشتر نماز مي خواند، يا بيشتر روزه مي گيرد ارجمندتر نيست. اين مطلب تابع پول، مقام، نژاد وديگر امور دنيوي هم نيست وفقط وفقط به تقوا بستگي دارد. معادل فارسي تقوا «پرهيز» است. البته کسي که پرهيزکارتر است حتماً نماز وروزه اش بهتر خواهد بود. غرض اين که از ميان دو نفر آن کسي که تقواي بيشتر دارد، ارج بيشتري نزد خداي متعال دارد.

ايشان براي روشن تر بيان شدن مطلب افزودند: در ميان ما چه کسي بدن سالم تري دارد؟ آيا کسي که در هواي بهتر يا در شرايط مساعدتري زندگي مي کند يا هر روز ورزش مي کند الزاماً بدن سالم تري دارد؟ جواب منفي است. بدن سالم تر از آنِ کسي است که از اموري که براي بدن زيان بار است بيشتر از ديگران پرهيز مي کند. چنين کسي چه در هواي گرم زندگي کند وچه در هواي خنک، وخواه پولدار باشد يا بي پول، سالم تر از ديگران است ونسبت به ديگران از سلامت جسمي بيشتري برخوردار خواهد بود.

ايشان تصميم قاطع را داراي نقش فوق العاده اي در تقوا دانستند وفرمودند: هرکدام از شما با تصميم قاطع مي توانيد در اين راه موفق گرديد وبه صفت تقوا آراسته شويد.

آيةالله العظمي شيرازي فرمودند: روايت شده است روزي زني نزد رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وآله شرفياب شد واز ايشان مسائلي پرسيد. در آن هنگام عايشه نيز حضور داشت. وقتي زن از نزد پيامبر صلي الله عليه وآله مرخص شد، عايشه با دست اشاره کرد که آن زن چه کوتاه قد است! رسول خدا صلي الله عليه وآله به عايشه فرمودند: دندان هايت را خلال کن. عايشه گفت: يا رسول الله، من چيزي نخورده ام که خلال کنم. وقتي عايشه دندان هايش را خلال کرد قطعه اي گوشت از دهانش خارج شد!

اين مطلب چه معجزه اي از پيامبر صلي الله عليه وآله باشد، وچه نباشد، نشان دهنده زشتي فوق العاده غيبت است. از همين روست که خداي متعال غيبت را خوردن گوشت مرده برادر معرفي مي کند ومي فرمايد: «وَلَا يَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن يَأْکُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ؛(2) هيچ يک از شما غيبت ديگري را نکند. آيا کسي از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به يقين همه شما از اين امر کراهت داريد».

پس از ايشان حجةالاسلام المسلمين سيد جعفر شيرازي به سخنراني پرداخت که برخي از محورهاي مطرح شده در سخنان وي چنين است:

1. خداي متعال در اين جهان به ما اختيار کامل داده تا آينده ووضعيت آخرتي خود را با اعمال نيک يا بد خود رقم بزنيم. اما پس از مرگ که آغاز حيات جديدي براي ماست، اختيار از ما سلب مي شود. بنابراين مدت کوتاه عمرِ ما فرصتي طلايي است که مي توانيم با بهره برداري از آن، تا ابد زندگي وآينده خوبي داشته باشيم ودر جهان آخرت ومدت نامحدود آن، از نتيجه اعمال خود بهره مند شويم.

2. چه خوب است که هرکدام از ما در هر عرصه اي که فعاليت مي کند، تلاش کند بهترين باشد. بسياري از عالمان گذشته هرچند در وضعيت نامناسبي بودند واز امکانات چنداني برخوردار نبودند، دست از تلاش وکوشش برنمي داشتند. از همين روست که در عرصه اي که تلاش مي کردند، خوش درخشيدند واز نوابغ علم وفرهنگ شدند. جوامع اسلامي تا زماني که اهل تلاش وکوشش بودند از خوشبختي وسربلندي برخوردار بودند واز زماني که تنبلي وافسردگي را به جاي کوشش نهادند سرنوشت شان به گونه ديگري رقم خورد.

3. کسي موفق است که به سخن مردم کاري نداشته باشد وبه آنچه مي داند صحيح است، عمل کند. مسخره کردن مردم نبايد در اراده وتصميم ما کم ترين سستي ايجاد کند. همه فرهيختگان ودانشمندان ونيز پيامبران مورد تمسخر افراد کم مايه قرار مي گرفتند ولي ريشخند اين افراد در عزم راسخ آنان کم ترين تزلزلي ايجاد نمي کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حجرات(49)، آيه13.
2. حجرات(49)، آيه12.
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.