LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
نشست علمی روزانه آیت الله العظمی شیرازی دام ظله با علما، فضلا و عموم مؤمنان در شهر مقدس قم (۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۳)
کد 29850
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 07 مرداد 1401 - 29 ذو الحجة 1443

در روز جمعه ۲۲ ذی الحجه ۱۴۴۳ق (۳۱ تیر ۱۴۰۱) یکی دیگر از سلسله نشست های علمی روزانه مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله با علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مطالب مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

سؤال: نظر به عکس زن اجنبیه چه حکمی دارد و آیا فرق دارد که آن زن اجنبیه را بشناسد یا نه؟

جواب: به دو دلیل نظر به زن اجنبیه حکم نظر به خود اجنبیه را دارد و لذا جایز نیست: 1- روایاتی که بیان می کند اگر نگاه به زن اجنبیه ضرورت پیدا کرد، در آب یا آینه به زن اجنبیه نگاه کند، که ظاهرش این است که در غیرضرورت نگاه کردن به زن اجنبیه در آب و آینه هم جایز نیست. عکس هم مانند آب و آینه است و لذا حکم آن ها را دارد. 2- اگر شارع فرمود به چیزی نگاه نکن، به نظر می رسد که عکس آن چیز هم حکماً مانند خود آن شیئ باشد. وقتی شارع فرموده: «قل للمومنین یغضوا من ابصارهم»، یعنی نسبت به زن اجنبیه غض بصر بشود و چشم را پایین بیندازد، متبادر این است که غض بصر نسبت به عکس زن نامحرم واجب است و فرقی نمی کند که آن زن آشنا باشد یا غریبه.

سؤال: اگر شخصی در نزد دیگری پولی را به امانت گذاشته و بعد از دنیا برود و حج واجب بر ذمه او باشد، لکن این شخص علم یا ظن دارد که اگر مال را به ورثه بدهد،  برای  میت حج نمی دهند آیا بر این شخص واجب است با این پولی که نزد او از طرف میت امانت بوده حج بدهد؟

جواب: صاحب عروه این مسأله را در کتاب الحج، فصل فی الوصیه بالحج، مسأله17، مطرح کرده است و فرموده: واجب است بر این شخص که با آن پول برای میت حج بدهد و چنانچه از اجرت حج زیادتر بود مقدار زائد را به ورثه برگرداند و مسأله روایت خاص دارد و صاحب عروه فرموده است که مقتضای اطلاق روایت این است که احتیاج به اذن حاکم شرع نیست؛ البته مسأله محل خلاف است و بعضی اشکال کرده اند.

سؤال: نسبت به گوشتی که نمی دانیم ذبح شرعی شده یا نه تکلیف چیست؟

جواب: نسبت به ید کافر و سوق کفر و ارض کفر، اصل در این ها حرمت لحم است، حتی اگر احتمال بدهد در دست مسلمان ذبح شده باشد؛ چون اصل در لحم عدم تذکیه است.

سؤال: آیا روایات تحلیل خمس شامل شیعه ای که خمس نمی دهد هم می شود؟

جواب: ظاهر روایات تحلیل این است که اگر از کسی که اعتقاد به خمس ندارد، یعنی در دین و مذهبش خمس نیست، اما نسبت به شیعه ای که خمس نمی دهد اگر چه روایت صحیحه ای در این باره وارد شده، اما از این روایت اعراض قطعی شده است و فقط مرحوم آقا ضیا در حاشیه عروه این را فرموده است که روایات تحلیل شامل شیعه ای که خمس نمی دهد نیز می شود، لکن به نظر می رسد که روایات تحلیل چنین ظهوری ندارد و اعراض هم کاسر است. در نتیجه اگر هم شک شد عمومات خمس شامل این مورد می شود.

سؤال: اگر در نماز شکی از شکوک صحیح برای نمازگزار پیش بیاید و به وظیفه شک عمل نکند، بلکه به گونه ای دیگر عمل کند، اما بعد از نماز معلوم شود که درست عمل کرده است، مثلا در شک بین سه و چهار که باید بنا را بر چهار بگزارد، بنا را بر سه گذاشت و یک رکعت دیگر خواند و بعد از نماز معلوم شد که درست انجام داده است، حکم نماز چیست؟

جواب: اگر از جهت قصد قربت مشکلی پیدا نکند، نماز صحیح است و احتیاج به اعاده ندارد؛ زیرا حجیت اماره در ظرف شک است. بله؛ فقط تجری نموده است.

  • نظری برای این خبر درج نشده است.